ספר דברים


1 דקות קריאה

(הרב ירון ) ספר דברים, משנה תורה, נפתח ב-א' בשבט.


חודש וקצת משה רבינו מדבר מתוכיות ליבו לעם ישראל!   מפתיע?

משה רבינו מעיד על עצמו "לא איש דברים אנוכי גם מתמול וגם שלשום!" פתאום מדבר דברים ארוכים. פותח הפה. כנראה הגיע הזמן שמשה רבנו יוכל לדבר, הגיע חודש שבט.

מה מיוחד בחודש-'שבט'?

לפי בית שמאי הוא ראש השנה לאילן, החל מכאן מתרחשת החנטה, העצים מתחילים לצמוח והמים מתחילים להיות המזון של העץ לצמוח.
מכאן ואילן התורה מתחילה 'לנבוע', "אורייתא דיליה", הופכת התורה להיות של משה.

לכל אחד יש תקופה של קבלה וספיגה, ויש תקופה של פריחה ויציאה החוצה.
חברים.. צברנו וספגנו, עכשיו אנחנו יוצאים החוצה. זה החודש שלנו, זה הבית שלנו.

עם ישראל חי !