פרשת וארא


1 דקות קריאה

"לי יאורי ואני עשיתיני"! (הרב ירון על פרשת 'וארא')

פרשת השבוע מספרת על פרעה שהולך ליאור ורואה את הבבואה של עצמו. הוא רואה עצמו כמרכז של כל החיים, מרכז כל היש. הוא "אלוקים", ואין זולתו.

משה, האיש הגואל, מבשר לו, שפעם הבאה במקום הבבואה תראה דם!

הדרך לגאולה דורשת לפעמים לשבור שפרעה הקטן, לומר לו - לא הכל בידיים שלנו, יש "בוס" לעולם.