פרשת משפטים


1 דקות קריאה

(הרב ירון על פרשת 'משפטים')הנה כל העם רואים את הקולות והלפידים וההר עשן וקול שופר חזק מאוד.. מדהים!! לכאורה מדובר על המעמד הכי מרשים שקרא בתולדות האנושות!!

ופתאום בבת אחת יורדים להתעסק בפרטים קטנים ושוליים.. גנבים ושומרים.. מה יעשה השומר שלא שמר כראוי.. כמה ישלם הגנב.. חצי נזק, נזק שלם..

כלשון חכמינו "מאיגרא רמא לבירא עמיקא".
אך יש לומר שאנחנו עדיין בהר סיני. כל התורה היא לא אוסף של סיסמאות. היא תורה של חיים.
זה ייחודה של תורתינו הקדושה.

לא להשאיר את האורות למעלה במרומים, אלא להוריד אותה למציאות.

אנחנו כאן נשארים.. "ישיבת עוז ואמונה".