פרשת פקודי


1 דקות קריאה

"ויהי נועם.." (פרשת פקודי- הרב ירון)הספר מסיים עם השראת השכינה. משה רבינו כשרואה את המשכן הוא מברך אותם.
"ויהי נועם ה' אלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".

לכאורה מ קשור הפסוק הנ"ל למלאכת המשכן? מה זה אומר לנו?

לפעמים אנחנו עושים דברים בחיים ואפילו שהם לא כל כך נעימים, זה מה שצריך לעשות. לפעמים אנחנו עושים דברים שמאוד נעימים, אך לא הכי נכונים ומוצדקים לעשות.

משה רבינו רואה שילוב של שני הדברים, זו מלאכה שמבטאת את כל הכישרונות והיכולות שלהם. מצד שני הם עשו את המלאכה "ככל אשר ציווה ה'". השילוב הזה בין מה שטוב לנו לבין מה שנכון לנו, מבקש משה שימשיך לחול עלינו.

שיהיה "נועם ה' עלינו" בזה שמצד אחד "מעשה ידינו כוננה עלינו", מצד שני "מעשה ידינו כננ-הו" (כלפי הקב"ה). שהפעולות שלנו יהיו מכוונות לרצון שלנו וגם לרצון האלוקי. באופן שתהיה הרמוניה ושמחה גדולה.

כשם שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום, שנאמר "והייתם נקיים מד' ומישראל".

חודש טוב ושבת שלום